NVvHS.nl

Vragen? (FAQ’S)

ONDERWERP: Aantal deelnemers aan een opleiding
VRAAG: Als vereniging willen we graag meer kandidaat-instructeurs voor de opleiding omdat we zelf te weinig deelnemers hebben. Kan de NVvHS hierin iets betekenen?
ANTWOORD: De NVvHS organiseert opleidingen op de locatie van de vereniging die een opleiding aanvraagt. Als de vereniging meer kandidaten wenst te hebben om (bijvoorbeeld) de prijs (per persoon) te verlagen of omdat ze te weinig kandidaat-instructeurs heeft, dan is het aan de organiserende vereniging om (bijvoorbeeld) naburige verenigingen te benaderen om zo het aantal kandidaat-instructeurs op te hogen. Zie hiervoor onder het tabblad ‘Verenigingen’.

ONDERWERP: Publicatie data van geplande opleidingen op de website van de NVvHS
VRAAG: Publiceert de NVvHS automatisch de data waarop wij als vereniging een opleiding organiseren op hun website?
ANTWOORD: De NVvHS publiceert enkel op verzoek van de organiserende vereniging de data waarop een opleiding wordt gegeven op de website van de NVvHS. Hierdoor kunnen andere verenigingen, die maar enkele kandidaat-instructeurs hebben, deze kandidaat-instructeurs aanmelden bij de vereniging die een opleiding organiseert. Voor het wel of niet toelaten van dergelijke kandidaten ligt de verantwoordelijkheid bij de organiserende vereniging. Ook de verdere bekendmaking van de opleiding (of workshop) ligt bij de organiserende vereniging.

ONDERWERP: Centrale plaats opleidingen
VRAAG: Organiseert de NVvHS op een vaste (of centrale) plaats in het land opleidingen?
ANTWOORD: Om kosten te besparen (huur locatie en reiskosten deelnemers) organiseert de NVvHS geen opleidingen op een vaste (of centrale) plaats in het land. Wij zijn van mening dat het beter is om 1 of 2 docenten af te laten reizen dan 5 of meer deelnemers. Bijkomende reden is dat mensen zich meer op hun gemak voelen in een voor hen bekende omgeving.

ONDERWERP: Kandidaten van commerciële organisaties
VRAAG: Organiseert de NVvHS opleidingen, workshops en dergelijke ook voor commerciële organisaties?
ANTWOORD: Zoals op onze ‘Home-pagina’ is te lezen, is de NVvHS ontstaan uit de behoefte van verschillende verenigingen om opleidingen in eigen beheer aan te bieden aan hun leden. Vanuit deze doelstelling is de NVvHS opgericht en blijft onze doelgroep beperkt tot verenigingen en worden deelnemers van commerciële organisaties uitgesloten.

ONDERWEP: Invloed op het lesprogramma bij opleidingen door de vragende vereniging
VRAAG: Kunnen wij, als organiserende vereniging van een opleiding, invloed uitoefenen op het lesprogramma van de gevraagde opleiding?
ANTWOORD: Bij de opleiding voor Kynologisch Instructeur zijn wij gebonden aan een strak schema om alle benoemde onderwerpen uit het theoriegedeelte te behandelen. Dit geldt ook voor de opleidingen van de NVvHS waaraan een diploma verbonden is. Hierdoor is er weinig ‘rek’ in de dagdelen waarop de theorie behandeld wordt.
Wel kunnen we inspelen op de behoefte van de van de vereniging om bepaalde oefeningen in het praktijkgedeelte meer aandacht te geven of bijkomende oefeningen in te lassen.

ONDERWERP: Verschil in reguliere opleiding en een aparte workshop
VRAAG: Binnen de verschillende opleidingen komen diverse onderwerpen aan bod die we ook terugzien in de aangeboden workshops. Wat is dan nog het nut van een aparte workshop?
ANTWOORD: Binnen de opleidingen kunnen we (gezien de beschikbare tijd binnen het programma) maar beperkt ingaan op zowel het theoretische- als het praktijkgedeelte van de genoemde onderwerpen in de workshops. Omdat bij de evaluatie van de opleidingen is gebleken dat instructeurs behoefte hebben om deze onderwerpen verder uit te diepen, heeft de NVvHS deze onderwerpen ondergebracht in de diverse workshops. Dit maakt het mogelijk dat we een hele dag aan dit specifieke onderwerp kunnen besteden.