NVvHS.nl

Maatwerk ‘ALL-OVER’

Cursusnummer: MTW

In de hiervoor genoemde cursussen hebben we zoveel mogelijk onderwerpen benoemd waarvan wij de ervaring hebben dat die zinvol zijn om een dag (of meerdere) mee te vullen.

Uiteraard kan het zijn dat u, als bestuur van de vereniging, maatwerk op prijs stelt.

In onderling overleg gaan wij hierover graag met u in gesprek met als uitgangspunt dat we er samen wel uitkomen.