NVvHS.nl

Contact NVvHS

Functionaris Naam E-mailadres Telefoon
Secretaris & Coördinatie Piet Plasmans pjplasmans@gmail.com 06-13905665

 

Gegevens Vereniging Nummer
Inschrijving KvK 20168596
Jaar van inschrijving KvK 2010
Bank NL73 RABO 0106 9584 10
Ten name van: NVvHS te Dongen