NVvHS.nl

Uitgangspunten NVvHS

Korte Historie NVvHS
Vanaf 2005 zijn we gestart met het verzorgen van opleidingen onder de vlag van de ‘Rayons’. In 2009 Is de NVvHS opgericht. De hoofdredenen hiervoor waren:

Niet afhankelijk zijn van derden voor opleidingen voor instructeurs gehoorzaamheid en agility en andere hondensporten; reden hiervoor was dat de NVvHS een eigen- en unieke vorm van instructie had ontwikkeld waarbij het leren met- en van elkaar in verenigingsverband centraal stond en staat. Subsidiaire redenen waren en zijn:
Binnen de verenigingen is voldoende kennis en kunde aanwezig om andere verenigingen te helpen;
Geen opleidingen verzorgen voor instructeurs die niet aangesloten zijn bij een vereniging;
Opleidingen verzorgen voor een redelijke vergoeding voor verenigingen en clubs die werken met vrijwilligers;
Een vraagbaak zijn, of een omgeving creƫren, voor instructeurs voor en van alle disciplines;
De geschiedenis- en voortgang van hondensporten bewaren voor het nageslacht;
Alle zinvolle zaken in de toekomst behartigen die zich bij de opvoeding van honden en hondensporten voordoen.

Een aantal jaren eerder waren bovenstaande redenen uitgedragen en werden ondersteund door de besturen van Rayons West, Noord en Zuid (Rayon Midden heeft toen geen standpunt ingenomen; wel steunden vele verenigingen binnen dit Rayon de doelstellingen). NB: dus binnen- en vanuit de verengingenstructuur van de Raad van Beheer.

Kortom: We zijn samen aan de slag gegaan met als gevolg dat we vanaf 2005, toen nog onder de vlag van de Rayons, tot en met de actualiteit van vandaag voor vele verenigingen opleidingen voor instructeurs hebben verzorgd en workshops voor hun leden en honden.