NVvHS.nl

Doelstellingen NVvHS

Waar staat de NVvHS NIET voor

Dat derden gaan bepalen wat de behoefte- en of wat ‘goed’ is voor de instructeurs van de verenigingen;
Een bijdrage leveren aan het registreren van instructeurs die ‘Om de hoek’ een hondenschool willen starten;
Dusdanige prijzen hanteren dat opleidingen enkel voor het- of een individu betaalbaar zijn;
De verplichting hanteren dat instructeurs zich constant bij dienen te scholen door het verplicht volgen van lezingen e.d;
Opleidingen en bijscholingen verzorgen op een centrale plaats;
Inkomsten verwerven door zoveel mogelijk cursisten in een opleiding- of bijscholing te stoppen.

Waar staat de NVvHS WEL voor

Enkel opleidingen- en bijscholingen verzorgen voor instructeurs die als zodanig zijn aangemerkt door verenigingen;
Opleidingen- en bijscholingen verzorgen, zo mogelijk, voor het ‘Team’ van instructeurs binnen een vereniging;
Maatwerk leveren aan verenigingen die een opleiding of bijscholing willen verzorgen;
Verenigingen, binnen de kaders van de NVvHS, inspraak geven in het lesprogramma = theorie- en praktijkgedeelte;
Dusdanige prijzen hanteren dat opleidingen- en nascholingen voor verenigingen betaalbaar zijn en blijven;
Gratis service verlenen aan kandidaten die het diploma NVvHS niet hebben gehaald;
Opleidingen en nascholingen verzorgen op het terrein van de eigen vereniging (vertrouwde omgeving);
Dat opleidingen en bijscholingen minimaal een dagdeel praktijk dienen in te houden;
Maximale aandacht voor de instructeur en of handler; we werken vanaf ongeveer 6 deelnemers met 2 docenten.

De NVvHS er is voor de Verenigingen: haar LEDEN, het TEAM van INSTRUCTEURS en BESTUUR