NVvHS.nl

Teambuilding

Cursusnummer: WIG-07

Verkorte omschrijving van de cursus
Teambuilding voor instructeurs

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor zowel de assistent als de gevorderde instructeur die les geven in gehoorzaamheid of agility.
Aanbevolen vooropleiding: Geen.

Omschrijving van de cursus
Instructeurs zijn meestal eenlingen. Zij geven bij een vereniging les en doen dat (soms al jaren) met enthousiasme en (niet ter discussie staande) inzet. Contact met hun mede-instructeurs is er (inhoudelijk en of op afstemmingsniveau) nauwelijks en (velen) besteden (te) weinig tijd om hun eigen hond te trainen (niet op te voeden natuurlijk!). Vragen hierbij zijn: ‘Kennen we elkaar?’, ‘Weten we van elkaar wat onze competenties en vaardigheden zijn?’, ‘Als iemand van ons eens niet kan (wegens?? Of ??) wie zorgt dan dat mijn cursisten een goede les krijgen’? Ook wanneer, waarom en hoe stuur ik mijn cursist naar een ander soort opleiding? In deze cursus behandelen we deze onderwerpen op een respectvolle wijze tegenover jezelf en de instructeurs waarmee je samenwerkt; dit omdat we er van uit gaan dat iedereen haar of zijn best doet!

Doelen

  • Kennen we elkaar (nog beter)
  • Weet van je collega wat haar of zijn doelstellingen zijn
  • Weet van elkaar wat het lesprogramma is en wat je aan elkaar kunt hebben
  • Weet wanneer en hoe je een collega in gaat inschakelen
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren.
‘s Middags (dagdeel 2) geven we les aan een aantal van de cursisten van de eigen vereniging.
We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vorm gegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag ‘oefencursisten’
  • Overige voorwaarden zijn vermeld onder het tabblad ‘Tarieven’