NVvHS.nl

Probleemoplossing

Cursusnummer: WIG-08

Verkorte omschrijving van de cursus
Probleemoplossing gehoorzaamheid

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor de instructeurs gehoorzaamheid.
Aanbevolen vooropleiding: Instructeur gehoorzaamheid en de cursus ‘conditionering’.

Omschrijving van de cursus
Een probleem doet zich voor als er sprake is van opeenvolgende incidenten en er (te) weinig aandacht is besteed aan het incident. ‘Verkeerd aangeleerd’ is dan meestal het credo; maar als instructeur wordt van jou verwacht dat jij het met al jouw kennis wel ‘effectief’ op kan lossen?!

Veelal wordt veel tijd besteed aan de analyse van het probleem; in tegenstelling van de tijd die we als instructeurs besteden aan het oplossen van het probleem. Ook wordt door de handler het probleem als excuus gebruikt waarom het (nog) niet beter gaat. In deze cursus gaan we in op incidentsignalen maar vooral op de soorten van problemen die we binnen onze lessen zien; wat de oorzaken (kunnen) zijn; maar vooral besteden we de meeste tijd aan mogelijke oplossingen van de problemen die zich voordoen of waarmee we geconfronteerd worden.

Doelen

  • Leer een probleem te onderkennen
  • Weet wanneer zich een incident voordoet en weet wanneer dit een probleem kan worden
  • Weet het scala van probleemoplossingen en pas dit toe op de individuele combinatie
  • Weet wanneer je een collega in gaat schakelen
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren.
‘s Middags (dagdeel 2) geven we les aan een aantal van de cursisten van de eigen vereniging.
We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag ‘oefencursisten’
  • Overige voorwaarden zijn vermeld onder het tabblad ‘Tarieven’