NVvHS.nl

Maatwerk leveren

cursusnummer: wIG-06

Verkorte omschrijving van de cursus
Maatwerk leveren

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor de instructeurs gehoorzaamheid.
Aanbevolen vooropleiding: Instructeur gehoorzaamheid.

Omschrijving van de cursus
Er zit bij veel verenigingen verschil in de termen: ‘beginner’s, ‘gevorderden’, ‘ver gevorderden’, ‘recreanten’ en ‘wedstrijdlopers’ om er maar een aantal te noemen. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen al deze groepen? En is er zelfs verschil te maken binnen de genoemde groepen of zelfs is het noodzakelijk verschil te maken tussen de genoemde groepen? Kortom: ‘maatwerk leveren’ zijn hierbij het gevleugelde woorden. De eerste vragen hierbij zijn: ‘Wat versta je onder maatwerk en hoe geef je dat vorm en waarom’? In deze cursus gaan we vooral in op de manier waarop je maatwerk vorm geeft. In het 2e dagdeel gaan we zien hoe je dat doet; maar nog meer dat je je er bewust van bent dat je maatwerk levert. Eigenlijk niets meer of minder dan je bewust te maken van de manier waarop gewoon lesgeeft! Of zien we dat anders?

Doelen

  • Wat houdt maatwerk eigenlijk in
  • Weet wanneer je maatwerk kunt leveren en wanneer niet
  • Weet de voor- en de nadelen van maatwerk
  • Wat kun je nog meer doen bij het leveren van maatwerk
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren.
‘s Middags (dagdeel 2) geven we les aan een aantal van de cursisten van de eigen vereniging.
We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag ‘oefencursisten’
  • Kijk hiervoor onder het tabblad ‘Tarieven’.