NVvHS.nl

Dynamisch lesgeven

cursus Nummer: WIG-04

Verkorte omschrijving van de cursus
Dynamisch lesgeven

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor de Instructeurs gehoorzaamheid. Aanbevolen vooropleiding: Instructeur gehoorzaamheid.

Omschrijving van de cursus
Hoe je (zelf) als instructeur overkomt behandelen we in een andere cursus (‘De uitstraling’). Net zo belangrijk is dat je weet hoe je lessen op je cursisten overkomen. Ben je kort in je uitleg of neem je er juist de tijd voor? Neem je de tijd voor het hoe en waarom toe te lichten? Betrek je je cursist (of de andere cursisten) bij het wat en wanneer? Heb je het besef hoeveel minuten je cursisten daadwerkelijk aan de slag zijn tijdens je lesuur en wat zou de gewenste tijd zijn? Hoe speel je in op veranderende weersomstandigheden? Maak je tevoren een lesplanning of zijn de te behandelen onderwerpen voorgeschreven door je vereniging? Geef je ‘bewust bekwaam’ les of juist ‘onbewust bekwaam’ en behandel je het ‘huiswerk’? Dit zijn allemaal vragen die we tijdens deze cursus de revue laten passeren aan de hand van de ingevulde intakeformulieren.

Doelen
Ontwikkel een manier om cursisten bij de les te betrekken en hun aandacht te houden
– Weet wat de voor- en de nadelen zijn (van het hiervoor vermelde)
– Weet hoe je controle over de groep houdt
– Weet wat de sterke- en minder sterke kanten van je cursisten zijn
– Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren. ‘s Middags (dagdeel 2) geven we les aan een aantal van de cursisten van de eigen vereniging. We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging
– Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
– Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag ‘oefencursisten’
– Kijk hiervoor onder het tabblad ‘Tarieven’.