NVvHS.nl

De uitstraling

 

cursus Nummer: WIG-01

Verkorte omschrijving van de cursus
Hoe kom je over als instructeur.

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor zowel de assistent- als de gevorderde instructeur die lesgeven in gehoorzaamheid of agility (een mix binnen de deelnemers is meer dan aanbevolen). Aanbevolen vooropleiding: Geen.

Omschrijving van de cursus
Of je nog maar kort- of al jarenlang lesgeeft; doet er niet toe! Wat er wel toe doet is dat je bewust bent, of wordt, hoe je over komt bij je cursisten. Ben je duidelijk in je uitleg? Begrijpen je cursisten wat je uitlegt? Kom je motiverend over? Doseer je complimenten en hoe geef je aan wat beter kan! Geef je les of geef je coachend les en weet je wat het verschil is? Weet je of je cursisten met een ‘goed gevoel’ de les verlaten? Natuurlijk zijn bij het lesgeven nog meer zaken belangrijk en die zullen bij deze cursus ook behandeld worden. Bij dit alles staat het ‘wat’, ‘hoe’ en vooral het ‘waarom’ centraal en dit samen met het leren van jezelf en van elkaar. Natuurlijk behandelen we de onderwerpen op een respectvolle wijze tegenover jezelf en de instructeurs waarmee je samenwerkt; dit omdat we er vanuit gaan dat iedereen haar of zijn best doet!

Doelen
Ontwikkel een zelf-kritische manier van coachend lesgeven
– Weet wat je sterke- en (iets) minder sterke punten zijn
– Weet wanneer je een collega in gaat schakelen
– Weet hoe je overkomt op je cursisten
– Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren. ‘s Middags (dagdeel 2) geven we les aan een aantal van de cursisten van de eigen vereniging. We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging
– Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
– Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag ‘oefencursisten’
– Kijk hiervoor onder het tabblad ‘Tarieven’.