NVvHS.nl

De hoedenplank

cursus Nummer: WIG-02

Verkorte omschrijving van de cursus
Verdieping in verschillende leermethoden voor verschillende honden, bazen en oefeningen

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor zowel de assistent- als de gevorderde instructeur die lesgeven in gehoorzaamheid. Aanbevolen vooropleiding: Minimaal 1 jaar les hebben geven.

Omschrijving van de cursus
Zoveel honden en net zoveel bazen met ieder hun eigen manier van (aan)leren van diverse oefeningen. Als instructeur ken je natuurlijk diverse methoden van aanleren en zorg je ervoor dat dit stapsgewijs gebeurt; shapen heet dit laatste in vaktaal. Maar dan nog is het zaak dat je als instructeur net die methode en vorm van shapen kiest voor juist die unieke combinatie (handler en hond) die met een minimale inspanning een maximaal resultaat geeft. In deze cursus kiezen we een aantal ‘gemakkelijke’-, ‘samengestelde’- en ‘complexe’ oefeningen en gaan we de opbouw hiervan in kleine groepjes in detail bespreken. Jouw visie is uiteraard de beste! Maar kunnen we ook leren van anderen? Na het theoretische gedeelte gaan we de opgedane kennis in de praktijk brengen bij onze ‘oefencursisten’.

Doelen
– Leer meer methoden van aanleren van diverse oefeningen
– Krijg meer kijk op welke methode je voor welke combinatie kiest
– Ga op een bewuste manier om met ‘shapen’
– Weet wanneer een combinatie eraan toe is om een volgende stap te zetten
– Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren. ‘s Middags (dagdeel 2) geven we les aan een aantal van de cursisten van de eigen vereniging. We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 inleiders beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging
– Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
– Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag ‘oefencursisten’
– Kijk hiervoor onder het tabblad ‘Tarieven’.