NVvHS.nl

Conditioneren van handlers

Cursus nummer: WIG-05

Verkorte omschrijving van de cursus
Conditioneren van handlers

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor zowel de assistent- als de gevorderde instructeur die les geven in gehoorzaamheid of agility. Aanbevolen vooropleiding: Geen.

Omschrijving van de cursus
Belangrijk bij elke sport (of je nu met dieren werkt of niet) is dat er veel aandacht besteed wordt aan de houding van mensen; in ons geval de houding van de handler. In deze cursus gaan we vooral in op welke signalen je hond let en hoe je die binnen het bewustzijn van de handlers kunt brengen. We gaan dus niet in op het conditioneren van honden maar van ‘mensen’. Als instructeur leer je (nog meer of beter) kijken naar de effecten op het handelen van de hond op de houding en de signalen die de handlers geven. We gaan daarom ook aandacht besteden aan het ‘kijken’ op zich; want niet iedereen ziet even goed (in sterkte van bril) maar er is zeker verschil in ‘wat’ iemand ziet. Ook gaan we kort in op het fenomeen ‘wedstrijdspanning’ oftewel ‘thuis’ doet mijn hond het wel maar juist ‘hier’ niet?!

Doelen

  • Leer handlers weten op welke signalen (verbaal en non-verbaal) hun hond (niet op) let
  • Maak de handlers bewust van het belang van hun eigen houding (conditionering)
  • Leer als instructeur (nog) beter kijken en weet waar, wanneer en naar wat
  • Leer handlers beter omgaan met ‘wedstrijdspanning’
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren.
‘s Middags (dagdeel 2) geven we les aan een aantal van de cursisten van de eigen vereniging.
We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname;
(NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag ‘oefencursisten’
  • Kijk hiervoor onder het tabblad ‘Tarieven’.