NVvHS.nl

Van papier naar veld: WIa-09

Cursusnummer: WIa-09

Verkorte omschrijving van de cursus
Van papier naar veld

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor de instructeurs agility.
Aanbevolen vooropleiding: Instructeur agility.

Omschrijving van de cursus
Op internet ‘stikt’ het letterlijk van de voorbeelden van parkoersen en lesopstellingen. Andere verhalen (of ideeën) zijn ‘hetzelfde parkoers neerzetten voor dezelfde klasse’. Vragen hierbij kunnen zijn: ‘Hoe zet ik een parkoers op wat voor alle rassen ‘fair’ is; wat is het verschil tussen toestellen 5-6 of 6-7 meter op te stellen; wat is in- of uit contrast plaatsen van toestellen en wat is hierbij het effect; en! Wil ik dat als instructeur? Wat wil ik met mijn opstelling bereiken? Hoe conditioneer ik honden of handlers en hoe vertaal ik dat naar een parkoersopstelling? Bij deze cursus gaat het er om om je doelstellingen van een parkoers te kunnen formuleren en dit van je ‘papieren’ versie te vertalen naar een opstelling in de praktijk. Uiteraard worden hierbij de lesopstellingen niet vergeten. Bij het theoriegedeelte behandelen we alle ingediende parkoersen en lesopstellingen; bij de praktijk zoeken we samen uit wat zinvolle voorbeelden zijn.

Doelen

  • Ontwikkel een goede manier van parkoers-tekenen en weet wat hierbij je doelstellingen zijn
  • Weet hoe je de papieren versie effectief omzet naar het veld
  • Weet waar wat zal gaan gebeuren met (de)conditioneren van handlers
  • Weet waar wat zal gaan gebeuren met conditioneren van honden
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren en de ingediende parkoersen en lesopstellingen.
‘s Middags (dagdeel 2) geven we les aan een aantal van de cursisten van de eigen vereniging.
We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ½ uur.
Huiswerk: teken van parkoersen en lesopstellingen (2-3 uur).

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag ‘oefencursisten’
  • Overige voorwaarden zijn vermeld onder het tabblad ‘Tarieven’