NVvHS.nl

Hoofdinstructeur: BEST-1

Cursusnummer: best-1

Verkorte omschrijving van de cursus
Hoofdinstructeur

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor instructeurs gehoorzaamheid en agility.
Aanbevolen vooropleiding: Instructeur gehoorzaamheid en of agility en de ambitie hebben om het voortbestaan van de vereniging te willen- en kunnen borgen.

Omschrijving van de cursus
In deze cursus behandelen we het plannen van lessen en lesschema’s. Wat te doen als er plotseling een instructeur uitvalt of kun je dat tevoren regelen? Ook is het zinvol om periodiek de lesschema’s en of de wijze van afnemen van clubexamen te evalueren tijdens een instructeursbijeenkomst. Ten aanzien van dit laatste gaan we in hoe je zo’n bijeenkomst organiseert, samen de agenda samenstelt en hoe je kunt zorgen dat iedereen met een goed gevoel de bijeenkomst verlaat. Ook gaan we een uurtje besteden aan het lezen van de jaarstukken van de vereniging; hierbij komen de balans en de winst en verliesrekening aan de orde en de verschillende rollen en taken binnen het bestuur. Maar; de (bijna belangrijkste) punten zijn wel:
– Hoe zorgen we ervoor dat iedereen naar dezelfde kant uit blijft kijken en we samen dezelfde doelen hebben
– Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er enthousiaste (adspirant) instructeurs bij krijgen

Doelen

  • Plannen van lessen en lesschema’s beoordelen en evalueren
  • Uit- en afval van instructeurs organiseren en wat zijn de rollen en taken binnen het instructeurscorps
  • Het organiseren van een bijeenkomst voor instructeurs
  • Het lezen van een balans en winst- en verliesrekening en hoe ga je om met het verenigingsbelang (bestuur)
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier en zorg voor de continuïteit van de vereniging

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) en ‘s middags (dagdeel 2) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren.
We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Overige voorwaarden zijn vermeld onder het tabblad ‘Tarieven’