NVvHS.nl

Handlers gehoorzaamheid: HAND-A1

Cursusnummer: hand-A1

Verkorte omschrijving van de cursus
Handlers gehoorzaamheid of agility

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor handlers en instructeurs gehoorzaamheid en agility.
Aanbevolen vooropleiding: Geen

Omschrijving van de cursus
Deze cursus is wordt gegeven aan de hand van het ingevulde intakeformulier. Eén onderdeel van het intakeformulier is wat de cursisten zelf behandeld willen zien. Ook worden de te behandelen onderwerpen besproken met het verantwoordelijke bestuurslid. Overige onderwerpen uit het intakeformulier zijn: ‘Hoe train je wat en waarom’; ‘Wat wil je niet trainen en waarom’; ‘Hoe zou je zelf een persoonlijk trainingsplan opzetten’; ‘Wat is goed voor mijn hond en voor mijzelf’; ‘Waar heb ik of mijn hond een op te lossen probleem liggen’; ‘Waarin ben ik of mijn hond of wij samen goed in’; ‘Ik ben gespannen voor- of op een wedstrijd, wat kan ik hieraan doen’.

Doelen

  • Persoonlijke trainingsplannen opzetten; uitvoeren en bijstellen naar de actualiteit
  • Hoe kijk je naar anderen en hoe kun je je bevindingen inpassen in je persoonlijk trainingsplan
  • Je zelfredzaamheidsgehalte optimaliseren (= hoe blijf ik (positief) kritisch naar mezelf en anderen kijken)
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer jezelf op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) en ‘s middags (dagdeel 2) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren. We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ½ uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende handlers op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad ‘Tarieven’.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Overige voorwaarden zijn vermeld op de bijlage ‘Kosten’