NVvHS.nl

Besturen van een vereniging: BEST-2

Cursusnummer: BEST-2

Verkorte omschrijving van de cursus
Besturen van een vereniging

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Bestuursleden en adspirant bestuursleden van een vereniging
Aanbevolen vooropleiding: De ambitie hebben om het voortbestaan van de vereniging te willen- en kunnen borgen.

Omschrijving van de cursus
Over hoe je een vereniging bestuurt, heeft iedereen zijn eigen ideeën). Maar is het verstandig je 40-jarig jubileum te willen vieren als bestuurslid? Hoe pas je “het besturen” aan aan de huidige tijd waarin iedereen steeds minder tijd lijkt te hebben? Hoe kom je aan enthousiaste nieuwe bestuursleden? Hoe krijg je een enthousiast team vrijwilligers? Hoe kom je aan gepassioneerde nieuwe instructeurs? Hoe krijg je evenementen van de grond waarbij de leden en de vrijwilligers zich betrokken voelen? Wat doe je als vereniging aan PR en kan dat anders of zouden we dat anders willen en zo ja hoe doe je dat dan? Is het zinvol om een plan van aanpak te maken en wie betrek je daar (en op welke manier) bij?

Ook gaan we een half uurtje besteden aan het lezen van de jaarstukken van de vereniging; hierbij komen de balans en de winst en verliesrekening aan de orde en de verschillende rollen en taken binnen het bestuur.

Deze “cursus” leveren wij als “maatwerk”. Dit houdt in dat we een (telefonisch) intakegesprek voeren met het verantwoordelijke bestuurslid en samen bepalen welke onderwerpen we uitgebreid gaan behandelen en welke onderwerpen summier of zelfs helemaal niet. Ook bepalen we samen hoeveel dagen we nodig hebben.

Doelen

  • Wat komt er allemaal kijken bij het besturen van een vereniging en kan het efficiënter en of effectiever
  • Hoe komen we aan nieuwe en enthousiaste bestuursleden, vrijwilligers en instructeurs
  • Hoe maken we een beleidsplan op 1-A4tje en zorgen we ervoor dat dit door iedereen gedragen wordt
  • Het lezen van een balans en winst- en verliesrekening en hoe ga je om met het verenigingsbelang
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier en zorg voor de continuïteit van de vereniging

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) en ‘s middags (dagdeel 2) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren.

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 4 en maximaal 8 gesteld.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad “Tarieven”.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Overige voorwaarden zijn vermeld onder het tabblad “Tarieven”