NVvHS.nl

Afnemen van clubexamens

Cursusnummer: WIG-09

Verkorte omschrijving van de cursus
Afnemen van clubexamens

Doelgroep en aanbevolen vooropleiding
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor de instructeurs gehoorzaamheid.
Aanbevolen vooropleiding: Instructeur gehoorzaamheid.

Omschrijving van de cursus
Heel veel verenigingen nemen clubexamens af. Jij als instructeur hebt hier een grote verantwoordelijkheid en rol in. Vragen hierbij zijn wie wel en niet geslaagd zijn en dus doorgaan naar een volgende groep. Wat ook belangrijk is dat jullie, als instructeurs van de vereniging, hierbij de juiste parameters kennen en toepassen. In deze cursus gaan we verder in op deze parameters; wat zijn de parameters; zijn die bij iedereen bekend en worden ze juist toegepast.

Ook gaan we in wat jouw rol is en hoe je omgaat met jouw verantwoordelijkheid als examinator. Is het een momentopname van jouw cursist of laat je ook meespelen van wat je weet hoe de cursist en haar of zijn hond tijdens de lessen hebben laten zien?

Doelen

  • Bespreken van de parameters
  • Het toepassen van de parameters
  • Gelijkvormig en eenduidig beoordelen
  • Feedback geven aan de cursisten
  • Enthousiasmeer, faciliteer en corrigeer op een positieve manier

Uitvoering theorie- en praktijkgedeelte
‘s Morgens (dagdeel 1) behandelen we op een interactieve manier de theorie aan de hand van de ingevulde intakeformulieren.
‘s Middags (dagdeel 2) nemen we proefexamens af bij cursisten van de eigen vereniging.
We besluiten de cursus met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten en of de bewijzen van deelname; (NB: dit op basis van hoe je het praktijkgedeelte hebt vormgegeven).

Voorbereiding huiswerk en tijdbeslag
De voorbereiding bestaat uit het invullen van een uitgebreid intakeformulier; de tijd voor het invullen hiervan wordt geschat op ongeveer ¾ uur- 1 uur. Verder geen huiswerk.

Grootte van de groep
Om iedere instructeur voldoende inbreng- en aandacht te geven wordt het aantal deelnemende instructeurs op minimaal 6 en maximaal 14 gesteld. Vanaf ongeveer 8 deelnemers wordt de groep in tweeën gesplitst en zijn (in principe) 2 docenten beschikbaar.

Plaats, tijd en prijs van de cursus
De cursus vindt plaats op het terrein van de vragende vereniging en bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen met als aanvangstijd 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De prijs van de cursus: Zie onder het tabblad “Tarieven”.

Aanvullende voorwaarden voor de aanvragende vereniging

  • Beschikbaarheid van een theorielokaal en schoolbord (o.i.d.)
  • Beschikbaarheid van een buitenveld en in de namiddag “oefencursisten”
  • Overige voorwaarden zijn vermeld onder het tabblad “Tarieven”